1700-700-730

קינג ג'ורג' 45 ת"א

יחס של 1:2.5

FB